گلها

08-golha

این برنامه را برای اندروید یا آی او اس دانلود کنید !

برای دانلود نگاشته گلها با گوشی وارد این صفحه شوید. پس از نصب اپلیکیشن نگاشته گلها، کاتالوگ یا سر رسید گلها را مشاهده فرمایید. یا در صورت دردسترس نبودن کاتالوگ و سر رسید، تصویر فوق را پرینت گرفته و مشاهده فرمایید.